Få den bedste ultralydundersøgelse i København

09 april 2020 Astrid Pedersen
Få den bedste ultralydundersøgelse i København

Er du kommet til skade, eller har du af anden grund brug for at få undersøgt dele af din krop ved hjælp af billed diagnostik? Så kan din læge – enten din praktiserende læge eller en special læge – vælge at henvise dig til en røntgenklinik.

På en røntgenklinik vil du kunne få optaget røntgen eller ultralyds billeder og film i høj kvalitet. Disse vil kunne fortælle lægen om du har et knoglebrud, en skade på et ligament eller måske en knude i dit bryst.

Hvem er Røntgenklinikken Nørrevold?

Røntgenklinikken Nørrevold er en røntgenklinik tæt ved Nørreport Station. Alle patienter i Region Hovedstaden kan med henvisning fra egen praktiserende læge eller special læge komme til røntgen eller ultralydsundersøgelse hos Røntgenklinikken Nørrevold, som tilbyder alle former for røntgen og ultralydundersøgelser, inklusive klinisk mammografi, ved anvendelse af digital røntgen og ultralyds apparatur.

Klinikken drives af tre overlæger inden for radiologi, nemlig Ilia Haupter, Niels Kolthoff og Jan Christensen. Hos Røntgenklinikken Nørrevold får du kort ventetid på røntgen og ultralydundersøgelser. Er du henvist til en standard enkeltstående røntgen eller ultralydundersøgelse vil du typisk kunne komme til inden for samme dag din henvisning er udskrevet. Større undersøgelser har som regel en ventetid på et par dage, og mere komplekse undersøgelser på mellem 2 og fire uger.

Du vil også hos Røntgenklinikken Nørrevold få svar på din undersøgelse inden for ganske kort tid. Under normale omstændigheder vil henvisende læge have svar på din røntgen eller ultralydsundersøgelse dagen efter undersøgelsen. Klinikken hos Røntgenklinikken Nørrevold består af tre veludrustede røntgen rum med Siemens gennemlysningsudstyr, røntgenstativer og en Siemens mammomat, samt et ultralyds rum med et Esaote-ultralydsapparat med mulighed for avancerede Doppler-undersøgelser.

Såvel klinik som udstyr kontrolleres løbende af en tilknyttet fysiker, således at røntgen eller ultralydundersøgelserne udføres med lavest mulig stråle dosis under iagttagelse af Sundhedsstyrelsens regulativ om strålehygiejne. Læs meget mere på noerrevold.dk

Flere Nyheder