Vedligeholdelse af kloakken er husejerens pligt

03 oktober 2020 Lotte Hindsberg

Som hus eller sommerhusejer er det din pligt at sikre at den del af kloakken der ligger på din matrikel er i orden og der ikke er huller i kloakrøret eller det er stoppet. Det er vigtigt at vores kloakker er i orden da de har stor betydning for vores almene sundhedstilstand. Vores kloaksystem som vi kender det i dag er kun 150 år gammel.

Tidligere, f.eks. i København kørte der vogne rundt og samlede afføring og affald op og kørte det til Amager. Det er derfra den tid at øen fik sit øgenavn. Lorteøen. Senere kunne områdets landmænd så hente gødning til deres markeder. 

Kontakt din autoriseret kloakmester

Hvis du er i tvivl om der er noget galt med din kloak. Måske lugter det eller også tager det lang tid før vandet kan komme væk f.eks. fra køkkenvasken må du ikke selv undersøge din kloak, men skal kontakte din lokale kloakmester. Det kunne være en kloakmester i Silkeborg.

Det er vigtigt at du sikre dig at det er en autoriseret kloakmester du har kontaktet. Kloakmesteren vil foretage en TV-inspektion af kloakken og kontakte dig, hvis det viser sig at der er en forstoppelse eller et hul i røret. Kloakmesteren vil efterfølgende reparere hullet eller foretage en slamslugning, hvis der er meget slam i røret, så affald og afførring efterfølgende kan komme væk.

Hvis kloakmesteren skal foretage reparationer, så få samtidig et filter sat på den del af kloakken der fører op til huset. Dermed sikre du dig, at der ikke kan komme rotter ind i huset via kloakken.

Udover det helbredsmæssige er det vigtigt for dit hus at kloakken er i orden. Især om efteråret og vinteren, hvor det typisk regner mere. Kan vandet ikke komme ned via tagrender og nedløb og ned i kloakken, vil vandet i stedet finde en anden vej. 

Flere Nyheder